Trgometal d.o.o. Beograd

Čelične cevi, profili i propratni fiting

Kontakt i lokacije

Proizvodi

Čelične cevi

Prirubnice

Lukovi

Valjani proizvodi i profili

Koncentrične redukcije

Konveksne kape

T komadi

Sprinkler cevi i fiting

Kvalitet proizvoda po sledećim standardima

SRPS

DIN

ASTM

ČSN

GOST

Posebni zahtevi kupaca koji nisu obuhvaćeni navedenim standardima
takođe se mogu ispuniti.

Tri distributivna centra

Kontaktirajte nas

© Copyright 2016 - Trgometal d.o.o. Beograd